Yeni Tehditler ve İstihbarat Eğitimi
Yeni Tehditler ve İstihbarat Eğitimi

Yeni Tehditler ve İstihbarat Eğitimi

Uluslararası İlişkiler

+ 1-4 Temmuz 2024

+ Online Canlı Sınıf (Sınırlı Katılımcı) ve Eğitim Süresince Video Kayıtlarını Dinleme İmkanı

+ 4 GÜN

+ Kredi Kartına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı

☑ TESAM Onaylı Katılım Sertifikası

500,00₺


Eğitim İçeriği


Programımız TESAM tarafından düzenlenmektedir ve program sonunda katılımcılara TESAM onaylı sertifika verilecektir. 


Programda Türkiye ve Avrupa’da modern dış askeri istihbaratın ortaya çıkışı ve gelişimi, yeni nesil terörizm paradigması, vakalar ile yeni güvenlik tehditleri ve siber güvenlik ile değişen güvenlik anlayışı konuları ele alınacaktır. Türkiye ve Avrupa'da dış askeri istihbaratın tarihsel süreç içerisindeki gelişimini ve modern dönemlerdeki uygulamalarını kapsamaktadır. Terörizmin değişen doğası ve yeni nesil terörizm stratejileri hakkında derinlemesine bilgi sunulacaktır. Güncel ve örnek vakalar üzerinden yeni güvenlik tehditleri analiz edilecek ve bu tehditlerle başa çıkma yöntemleri tartışılacaktır. Dijital çağda siber güvenliğin önemi ve bu alanda karşılaşılan tehditler üzerine detaylı bir eğitim sunulacaktır.

Bu program, katılımcılara istihbaratın tanımı ve kapsamı hakkında derinlemesine bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, istihbaratın önemini vurgulayacak ve katılımcıları farklı istihbarat yöntemleri ve amaçları konusunda bilgilendirecektir. Eğitim içeriğimiz, yerli ve yurtdışı orijinli açık kaynaklar kullanılarak özenle hazırlanmıştır. Güncel ve etkileyici örnek vakalarla desteklenen programımız, katılımcılara gerçek dünya senaryolarıyla başa çıkma becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu eğitimle, güvenlik ve istihbarat alanında bilgi ve becerilerinizi güçlendirecek, kariyerinizde önemli bir adım atacaksınız.

Bu kapsamlı eğitim programı ile katılımcılar, güvenlik ve istihbarat alanında ileri düzeyde bilgi sahibi olacak ve kariyerlerinde önemli bir ilerleme kaydedeceklerdir. Programımıza katılarak, hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazanacak ve bu alandaki uzmanlığınızı geliştireceksiniz. Söz konusu konular ve örnek vakalar yerli ve yurtdışı orijinli açık kaynaklar kullanılarak ele alınacaktır.


Eğitmenler


Prof. Dr. Gültekin Yıldız

Gültekin Yıldız 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimini 1992 yılında İstanbul Alman Lisesi'nde, lisans öğrenimini ise 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Yüksek lisans ve doktora tezlerini, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün Yakınçağ Tarihi programları bünyesinde yazdı 1998-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yardımcı doçent olarak atandı. 2013 yılında Yakınçağ Tarihi doçenti unvanı almaya hak kazandı. 2020 yılında İstanbul Üniversitesinde profesörlük ünvanı almıştır.

Gültekin Yıldız İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ve Milli Savunma Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü seviyelerinde dersler vermektedir. Başlıca araştırma alanı, Yakınçağ Osmanlı/Türk ve dünya askeri tarihi olan  Gültekin Yıldız Yakınçağ Askerî Tarihi, Birinci Dünya Savaşından Osmanlı Ordusu , Çağdaş Tarih Yazıcılığı, Osmanlı Ordusunda Yeniden Yapılanma Teşebbüsleri, Tarihe Yön Veren Büyük Muharebeler , Savaş Felsefesi, Harp Tarihi derslerini vermektedir. 


Doç. Dr. Ali Burak DARICILI

2000-2014 yılları arasında Başbakanlık’ta İstihbarat ve Güvenlik konularında “Meslek Memuru” olarak yurtiçi ve yurtdışında görev yaptı. Daha sonra akademik çalışmalarına yoğunlaşarak, özellikle “Siber Güvenlik, İstihbarat, Güncel Türk Dış Politika Meseleleri ve Terör” konularında akademik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Doç. Dr. Mehmet Emin ERENDOR

2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Seçme ve Yerleştirme Programını (YLSY) kazanarak 2009 yılında dil eğitimi için İngiltere’ye gitti. 2011 yılında Sussex Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Hukuk: Haklar ve Sorumluluklar alanında yüksek lisansını, 2017 yılında ise Southampton Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora öğrenimini tamamladı. 2017 yılında Çukurova Üniversitesinde başladığı akademik kariyerine 2018 Ekim itibariyle Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde devam etmektedir. 2020 yılında YÖK görevlendirmesiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Uluslararası Güvenlik, Siber Güvenlik, Uluslararası Örgütler ve Bölgesel Çalışmalar konuları ile ilgilenmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan dergi, kitap ve konferanslarda yayımlanmış İngilizce ve Türkçe araştırmaları bulunmaktadır.


Uzman Erol Başaran Bural

Kuleli Askeri Lisesi'nden 1988 yılında mezun olan Erol Bural, 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. 2003 yılında Gazi Üniversitesi'nde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlamış ve 2021 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans derecesi almıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 24 yıl boyunca çeşitli birlik ve karargâhlarda görev yapmıştır. Halen Kara Harp Okulu'nda öğretim üyesi olarak görev almaktadır.

Editörlüğünü yürüttüğü dergiler dışında, alanında editörlü kitapları, akademik makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. Terörle mücadele, PKK, radikalleşme ve istihbarat konuları başlıca çalışma alanlarıdır. "Sosyal Medya İstihbaratı - Açık Kaynak İstihbaratında Yeni Bir Boyut" isimli kitabı bulunmaktadır. Emekli Albay Erol Bural, şu anda TERAM (Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi) başkanlık görevini yürütmektedir.


Kimler İçin?
Eğitimin hedef kitlesi, Uluslararası ilişkiler ve güvenlik alanında çalışan uzmanlar, dış politika üzerine çalışma yapan uzmanlar, akademisyen, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri, belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı taktirde İstihbarat Çalışmaları Sertifikasını almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.
Eğitime katılan her adaydan kimlik doğrulaması talep edilecektir.
Süre
4 SEMİNER / 4 GÜN 
2 Temmuz 2024 - Saat 20.00-21.30
3 Temmuz 2024 - Saat 20.00-21.30
4 Temmuz 2024 - Saat 20.00-21.30
5 Temmuz 2024 - Saat 21.00-22.30
Ders günleri eğitmen hocamızın programına göre şekillenmekte ve değişiklik gösterebilmektedir. Mümkün olduğunca dersler planlanan gün ve saatte yapılmaya özen gösterilecektir. 
(*Dersler zoom programından işlenmektedir.)
(**Materyaller ve ders detayları satın alımdan sonra eğitim portalına giriş yapıldığında gözükmektedir. Ders linakleri için eğitim öncesinde Whatsapp grubu kurularak link paylaşımları yapılmaktadır.)
Neler Öğreneceksiniz?


1. Modül: Vakalar ile Yeni Güvenlik Tehditleri


Bu modül, güncel ve örnek vakalar üzerinden yeni güvenlik tehditlerini analiz edecek ve bu tehditlerle başa çıkma yöntemlerini tartışacaktır. Eğitim boyunca, dünya genelinde son yıllarda yaşanan önemli güvenlik olayları ve kriz durumları detaylı bir şekilde incelenecektir. Katılımcılara günümüz güvenlik ortamında karşılaşılan çeşitli tehdit türlerini tanıtacaktır. Bu tehditler arasında terörizm, siber saldırılar, biyolojik ve kimyasal tehditler, hibrit savaşlar, uluslararası organize suçlar, göçmen krizleri ve doğal afetler gibi konular yer alacaktır. Her bir vaka, güvenlik tehditlerinin dinamiklerini, etki alanlarını ve sonuçlarını anlamak için ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.


2. Modül: Türkiye ve Avrupa’da Modern Dış Askerî İstihbaratın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi


Bu modül, Türkiye ve Avrupa'da dış askeri istihbaratın tarihsel süreç içerisindeki gelişimini ve modern dönemlerdeki uygulamalarını kapsamaktadır. Katılımcılara, Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlayarak Cumhuriyet dönemine ve günümüz Türkiye'sine kadar uzanan süreçte askeri istihbaratın nasıl evrildiği anlatılacaktır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde askeri istihbaratın temelleri ve o dönemde kullanılan istihbarat yöntemleri incelenecektir. İmparatorluğun geniş toprakları üzerinde kontrolü sağlamak amacıyla istihbaratın nasıl kullanıldığı, bilgi toplama ve analiz etme süreçleri üzerinde durulacaktır. Bu süreçlerin Cumhuriyet dönemine nasıl taşındığı ve dönemin siyasi ve askeri ihtiyaçlarına göre nasıl evrildiği detaylandırılacaktır.


3. Modül: Yeni Nesil Terörizm Paradigması


Terörizmin değişen doğası ve yeni nesil terörizm stratejileri hakkında derinlemesine bilgi sunulacaktır. Bu bölümde, terör örgütlerinin strateji ve taktiklerindeki değişimler, teknoloji kullanımının artması ve yeni tehdit unsurları ele alınacaktır. Katılımcılar, yeni nesil terörizmle mücadelede kullanılan yöntemler ve bu alanda yapılan güncel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu eğitim, katılımcılara terörizmin evrilen doğası ve bununla başa çıkma stratejileri konusunda kapsamlı bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır.


4. Modül: Siber Güvenlik ve Değişen Güvenlik Anlayışı:


Dijital çağda siber güvenliğin önemi ve bu alanda karşılaşılan tehditler üzerine detaylı bir eğitim sunulacaktır. Bu bölümde, katılımcılar siber güvenliğin temel prensipleri, tarihsel gelişimi ve günümüzdeki kritik rolü hakkında derinlemesine bilgi edineceklerdir. Eğitimde, siber güvenlik tehditlerinin çeşitleri, bu tehditlerin nasıl tespit edildiği ve önlendiği konuları ele alınacaktır. Siber saldırı türleri, zararlı yazılımlar, phishing saldırıları, DDoS saldırıları gibi konular ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca, siber güvenlikte kullanılan savunma teknikleri ve stratejileri, güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları, şifreleme yöntemleri ve güvenlik protokolleri hakkında bilgi verilecektir.


Sertifika
TESAM tarafından hazırlanacak olan Yeni Tehditler ve İstihbarat Eğitimi sertifika programının katılımcılarına TESAM onaylı olacak şekilde İngilizce veya Türkçe olmak üzere bir sertifika verilecektir.
Katılımcılar eğitim sonuna kadar % 70 devam koşulunu sağlamaları gerekmektedir.
Genel
1 + 1-4 Temmuz 2024
2 + Online Canlı Sınıf (Sınırlı Katılımcı) ve Eğitim Süresince Video Kayıtlarını Dinleme İmkanı
3 + 4 GÜN
4 + Kredi Kartına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı
5 ☑ TESAM Onaylı Katılım Sertifikası
ABOUT INSTRUCTOR
img

John Doe

Android Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a facilisis nulla. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus quis neque consectetur...

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SERİSİ

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SERİSİ

490,00₺

Eğitim İçeriğiProgram sonunda katılımcılara, başarılarını ve katılımlarını belgeleyen sertifika sunu..

I. HARİCİYE AKADEMİSİ

I. HARİCİYE AKADEMİSİ

490,00₺

Eğitim İçeriğiProgram sonunda katılımcılara, başarılarını ve katılımlarını belgeleyen sertifika sunu..

II. HARİCİYE AKADEMİSİ

II. HARİCİYE AKADEMİSİ

490,00₺

Eğitim İçeriğiProgram sonunda katılımcılara, başarılarını ve katılımlarını belgeleyen sertifika sunu..

TERÖRİZM VE GÜVENLİK AKADEMİSİ - 1

TERÖRİZM VE GÜVENLİK AKADEMİSİ - 1

590,00₺

Eğitim İçeriği Terör ve terörizm, uluslararası ilişkiler disiplininin en tartışmalı kavramları aras..

Etiketler: İstihbarat, İstihbarat Servisleri, Yabancı İstihbarat Servisleri, MI6, KGB, MOSSAD, CIA, BND, MSS