GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SERİSİ 1
GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SERİSİ

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SERİSİ

Uluslararası İlişkiler

+ Offline - Ders Videoları Yer Almaktadır

+ 18 Saat

+ Kredi Kartına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı

☑ TESAM Onaylı Sertifikası (PDF)

400,00₺


Eğitim İçeriği


Program sonunda katılımcılara, başarılarını ve katılımlarını belgeleyen sertifika sunulacaktır. Bu sertifikalar, TESAM sertifika sayfası üzerinden görüntülenebilecektir, böylece katılımcılar kariyerlerine değer katabilecekleri resmi bir belgeye sahip olacaklardır.

Bu eğimde güvenlik çalışmaları, güvenlik kavramları, eleştirel güvenlik çalışmaları, terör ve terörizm kavramlarının tanımı, tarihsel gelişimi, nedenleri, türleri, diğer alanlarla (siber güvenlik, teknoloji, istihbarat, göç vb.) ilişkileri ile terörizmle mücadelede küresel dünyada bölgesel çabaları, uluslararası ve uluslarüstü örgütlerin mücadelesi, istihbaratın güvenlik boyutu, istihbarata karşı koyma, dünyada istihbarat çalışmaları örnekleri, uluslararası güvelik ve insani müdahale, Ortadoğu’da terör ve terörizmle mücadele, değişen güvenlik algısı, hibrit tehditler ile Türkiye’nin terör, terörizm ve terörizmle mücadele çabaları ele alınacaktır.

Bu doğrultuda katılımcıların güvelik çalışmaları kapsamında kavramsal ve teorik anlayış ışığında, istihbarat çalışmalarını, terör kavramını, terörizm ile mücadelede süreç hakkında bilgi sahibi olunmasını, bunun yanında güncel örnekler ile kavramların ve tanımların daha iyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.Eğitmen
Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ

Dr. Birdişli, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden almıştır. Doktora Sonrası araştırmalar için Coventry Üniversitesi/İngiltere'de bulundu. Belçika ve Çek Cumhuriyeti üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak güvenlik çalışmaları ve dış politika konularında dersler verdi. Güvenlik Bilimleri alanında Doçent unvanını aldı.

Dr. Birdişli, uluslararası hakemli bir akademik dergi olan International Journal of Politicsand Security'nin (IJPS) baş editörü ve yayıncısı, Association of International Politics and Security Studies'in (INTPOLSEC) derneğinin kurucusu ve başkanıdır.

Ayrıca Dr. Birdişli, Elektronik Harp ve Hava Kuvvetleri'ndeki uygulamaları konusunda profesyonel deneyime sahiptir. Halen İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve İnönü Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (INUSAM) Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.


Doç. Dr. Ali Burak DARICILI

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini 1998 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “The Role of International Community in the Bosnian Conflict; Its activities, successes and failures” konulu yüksek lisans eğitimini 2010 yılında, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda “Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’nun Siber Güvenlik Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi” konulu doktora eğitimini ise 2017 yılında tamamladı.

2000-2014 yılları arasında Başbakanlık’ta İstihbarat ve Güvenlik konularında “Meslek Memuru” olarak yurtiçi ve yurtdışında görev yaptı. Daha sonra akademik çalışmalarına yoğunlaşarak, özellikle “Siber Güvenlik, İstihbarat, Güncel Türk Dış Politika Meseleleri ve Terör” konularında akademik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 


Dr. Öğr. Üyesi İskender KARAKAYA

Dr. İskender Karakaya, 1984 İzmit doğumludur. Kocaeli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler (2007) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ÇAP – 2007) Mezunudur. Yüksek lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında (2010) Prof. Dr. Çağrı Erhan danışmanlığında hazırladığı “11 Eylül Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları ve Politikaları” çalışması ile tamamlamıştır. 2008-2009’da Erasmus Öğrenci Değişimi (Yüksek Lisans) ile Charles University in Prague (Çekya) ve Haziran – Eylül 2009’da Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında Institute of International Relations’da (Çekya) bulunmuştur. 2010 Ankara Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler ABD’da başladığı doktora eğitimi süresinde University of Oxford (2015-2016) ve University of York’ta (2016) doktora tez araştırmalarına devam etmiştir. 2017 yılında “Küresel Terörizmin Dönüşümü: El-Kaide’den IŞİD’e” başlıklı doktora tezi ile doktorasını tamamlamıştır.

2009-2010 arası Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde, 2010-2011 arasında Yalova Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan İskender Karakaya, 2012 Nisan - 2018 Şubat arası Ankara Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler ABD’da (ÖYP) araştırma görevliliği görevini sürdürmüştür. Nisan 2018’den itibaren Bozok Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. 


Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin ORALLI

2002 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans, 2004-2010 yılları arasında da Gazi Üniversitesi’nde Devletler Hukuku alanında tez vererek doktora çalışmalarını tamamladı. 2003-2004 yılları arasında Kopenhag Üniversitesinde (University of Copenhagen) bilimsel çalışmalar yürüttü. 2005 yılında yasama uzmanı olarak TBMM’de memuriyet hayatına başladı. 2006 yılından itibaren Gazi Üniversitesi’ne geçerek, 2011 yılına kadar araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli kitap ve dergilerde Devletler Umumi hukuku, Türk dış politikası, Genel kamu hukuku, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Levent Ersin Orallı, çok sayıda televizyon ve radyo programında güncel hukuksal ve siyasi süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmaktadır. Levent Ersin Orallı, ülke çapında faaliyet gösteren çeşitli dernek ve vakıflarda yöneticilik yapmaktadır, aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak kamu hizmetine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.


Doç. Dr. Mehmet Emin ERENDOR

1985 yılında Kilis’te doğdu. İlk ve orta öğretimini Kilis Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 2004 yılında başladığı Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü 2008 yılında tamamladı. 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Seçme ve Yerleştirme Programını (YLSY) kazanarak 2009 yılında dil eğitimi için İngiltere’ye gitti. 2011 yılında Sussex Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Hukuk: Haklar ve Sorumluluklar alanında yüksek lisansını, 2017 yılında ise Southampton Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora öğrenimini tamamladı. 2017 yılında Çukurova Üniversitesinde başladığı akademik kariyerine 2018 Ekim itibariyle Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde devam etmektedir. 2020 yılında YÖK görevlendirmesiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uluslararası Güvenlik, Siber Güvenlik, Uluslararası Örgütler ve Bölgesel Çalışmalar konuları ile ilgilenmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan dergi, kitap ve konferanslarda yayımlanmış İngilizce ve Türkçe araştırmaları bulunmaktadır.

Dr. Harun ARAS

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini, yine aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Türk ve Rus dış politikalarında liderlik olgusu: Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin karşılaştırması (2015)” konulu yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır.

2012 yıllından günümüze Celal Bayar Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası İlişkilerde uluslararası hakemli dergilerde yazıları bulunurken uluslararası ve ulusal boyutta birçok bildirisi sunmuştur. Özellikle “Güvenlik, Suriye Savaşı, Güncel Türk Dış Politikası  ve Politik/Askeri” konularında akademik çalışmalar gerçekleştirdi.

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doktor Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 

Kimler İçin?
Eğitimin hedef kitlesi, Uluslararası ilişkiler ve güvenlik alanında çalışan uzmanlar, dış politika üzerine çalışma yapan uzmanlar, akademisyen, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri, belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı taktirde Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Çalışmaları Sertifikasını almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.
Süre                                                                                                                          

Seminer Takvimi


Tüm Ders Videolarına Eğitim Portalından Ulaşabilirsiniz.
Neler Öğreneceksiniz?


1. Kavramsal ve Teorik Çalışmalar (Doç. Dr. Fikret Birdişli)

Güvenlik Kavramı ve Uluslararası İlişkilerdeki Yeri

Güvenliğin Ana Aktörleri ve Yeni Yaklaşımlar 

Güvenlik Kavramı Askeri Sektörün ve Güç Kullanımının Ötesine Genişletilebilir Mi?

Eleştirel Güvenlik Çalışmaları


2. İstihbarat Çalışmaları (Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı)

İstihbaratın Dünyada Güvenlik Amacıyla Kullanılması

İstihbarat Analizi Nedir? ve İstihbarat Analiz Teknikleri

Kontr/Espiyonajın Temel Kavramları ve Örnek Vakalar

Dünya’da İstihbarat Çalışmaları ve Analizlerin Uluslararası İlişkiler Kürsüsünde Kullanılması


3. Terörizm Çalışmaları (Dr. Öğr. Üyesi İskender Karakaya)

Terörizmin Tarihsel Süreçte Dönüşümü: İdeolojiler, Terörizm Dalgaları ve Olaylar

Uluslararası ve Ulusüstü Örgütlerin Terör, Terörizm ve Terörizmle Mücadele Çabaları 

Terörizmle Mücadele ve Savaş Dışındaki Seçenekler – Bastırma ve Uzlaşmacı Seçenekler

Türkiye; Terör, Terörizm ve Terörizmle Mücadele


4. Güncel Meseleler Işığında Güvenlik Çalışmaları

Uluslararası Sistemde Değişen Dengeler ve Güvenlik Algısı (Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin Orallı)

Siber Güvenlik (Doç. Dr. Mehmet Emin Erendor)

Hibrit Savaşlar: Suriye Örneği (Dr. Harun Aras)


Sertifika
TESAM tarafından hazırlanacak olan Güvenlik Çalışmaları Serisi Eğitimi Sertifika Programının katılımcılarına TESAM onaylı olacak şekilde İngilizce veya Türkçe(eğitim diline göre) olmak üzere bir sertifika verilecektir.
Katılımcılar eğitim sonunda % 70 devam koşulunu sağlamaları ve eğitim sonunda online olarak yapılacak sınavdan %7
0 başarı elde etmeleri koşulu ile bu başarı sertifikasını alabilecektir.
Genel
1 + Offline - Ders Videoları Yer Almaktadır
2 + 18 Saat
4 + Kredi Kartına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı
5 ☑ TESAM Onaylı Sertifikası (PDF)
ABOUT INSTRUCTOR
img

John Doe

Android Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a facilisis nulla. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus quis neque consectetur...

I. HARİCİYE AKADEMİSİ

I. HARİCİYE AKADEMİSİ

350,00₺

Eğitim İçeriğiProgram sonunda katılımcılara, başarılarını ve katılımlarını belgeleyen sertifika sunu..

İSTİHBARAT-101 EĞİTİMİ

İSTİHBARAT-101 EĞİTİMİ

500,00₺

Eğitim İçeriğiProgramımız TESAM tarafından düzenlenmektedir ve program sonunda katılı..

II. HARİCİYE AKADEMİSİ

II. HARİCİYE AKADEMİSİ

350,00₺

Eğitim İçeriğiProgram sonunda katılımcılara, başarılarını ve katılımlarını belgeleyen sertifika sunu..

İSTİHBARAT-201 EĞİTİMİ

İSTİHBARAT-201 EĞİTİMİ

500,00₺

Eğitim İçeriğiProgramımız TESAM tarafından düzenlenmektedir ve program sonunda katılı..

III. HARİCİYE AKADEMİSİ

III. HARİCİYE AKADEMİSİ

500,00₺

Eğitim İçeriği TESAM Hariciye Akademisi, Türkiye'nin dört bir yanından katılacak olan ilgililere, u..

TERÖRİZM VE GÜVENLİK AKADEMİSİ - 1

TERÖRİZM VE GÜVENLİK AKADEMİSİ - 1

500,00₺

Eğitim İçeriği Terör ve terörizm, uluslararası ilişkiler disiplininin en tartışmalı kavramları aras..

Yeni Tehditler ve İstihbarat Eğitimi

Yeni Tehditler ve İstihbarat Eğitimi

500,00₺

Eğitim İçeriğiProgramımız TESAM tarafından düzenlenmektedir ve program sonunda katılı..

Etiketler: Güvenlik, Terörizm, İstihbarat, Arktika, Arktik Bölge, Güney Çin Denizi