İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI PROGRAMI - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI
İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI PROGRAMI- ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI

İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI PROGRAMI- ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI

Uluslararası İlişkiler

+ Başlangıç Tarihi: 20 Aralık 2021

+ 18 Saat

+ Online Canlı Sınıf (Sınırlı Katılımcı) ve Eğitim Süresince Video Kayıtlarını Dinleme İmkanı

+ Kredi Kartına Peşin Fiyatına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı

☑ TESAM ve ÜNİVERSİTE Onaylı Sertifika

450,00₺


İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI PROGRAMI - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI

Eğitim İçeriği

Programımız Özel Üniversite ile ortaklaşa düzenlenmektedir ve program sonunda katılımcılara Üniversite onaylı sertifika verilecektir. 

İstihbaratın tanımı, çeşitleri, bilgi, değerlendirme ve analizin farkı ve istihbarat kavramı içerisindeki yeri, istihbaratın ana kaynağı olan bilginin elde edilmesinde izlenen metotlar, istihabarat ekolleri, terörle mücadelede istihbaratın yeri, karşı istihbarat faaliyetleri ve özel istihbarat şirketlerinin istihbarattaki yeri üzerinde durulacak ve vaka analizleri yapılacaktır.

Katılımcıların istihbaratın tanımı ve kapsamının neler olduğunu, istihbaratın önemini, istihbaratın hangi yöntemlerle ve hangi amaçlarla yapılabileceğini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Söz konusu konular ve örnek vakalar yerli ve yurtdışı orijinli açık kaynaklar kullanılarak ele alınacaktır.


Eğitmen

Doç. Dr. Ali Burak DARICILI

Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesidir. Çalışma alanları uluslararası ilişkiler, güvenlik ve istihbarattır. Bu alanda yazılmış birçok makale ve raporu bulunmaktadır. 


Kimler İçin?
Eğitimin hedef kitlesi, Uluslararası ilişkiler ve güvenlik alanında çalışan uzmanlar, dış politika üzerine çalışma yapan uzmanlar, akademisyen, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri, belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavu başardığı taktirde İstihbarat Çalışmaları Sertifikasını almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.
Eğitime katılan her adaydan kimlik doğrulaması talep edilecektir.
Süre
18 Saat / 3 Hafta
Pazartesi 20:00 - 22:00

Perşembe 20:00 - 22:00
Eğitim günleri katılımcıların genel talebine göre değişebilir. 


Neler Öğreneceksiniz?

1. Modül: Uluslararası Güvenlik Kapsamında İstihbarat  (3 Saat)

a)     İstihbarat Kavramı

b)     İstihbaratın Temel Kavramları

c)     Dış Politika ve İstihbarat

d)     İstihbarat Diplomasisi Kavramı

e)     İstihbaratın Denetimi

f)      Türkiye’de İstihbaratın Hukuki ve Kurumsal Dayanakları


2. Modül: İstihbarat Türleri (3 Saat)

a)     Stratejik İstihbarat

b)     Teknik İstihbarat

c)     Siber İstihbarat

d)     İstihbarat Teşkilatlarının Kamuoyuna Yansıyan Operasyonları


3. Modül: Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı (4 Saat)

a)     İnsana Dayalı İstihbarat (HUMINT)

b)     Görüntü İstihbaratı (IMINT)

c)     Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT)

d)     Sinyal İstihbaratı (SIGINT)

e)     İletişim ve Elektronik İstihbaratı 

f)      İnsana Dayalı İstihbarat (HUMINT) Vaka Analizleri

4. Modül: ABD, Rusya, İsrail ve İngiltere’nin İstihbarat Ekolleri (4 Saat)

a)     ABD İstihbarat Topluluğu

b)     Rusya İstihbarat Topluluğu

c)     İsrail İstihbarat Topluluğu

d)     İngiltere İstihbarat Ekolleri

5. Modül: Terörle Mücadelede İstihbaratın Kullanımı ve Örnek Vakalar (4 Saat)

a)     Terör Kavramı ve Terör Örgütleri

b)     Terörün Tarihçesi ve Aşamaları

c)     Terörle Mücadele ve HUMINT

d)     Terörle Mücadele ve Teknik İstihbarat

e)     Terörle Mücadelede Kültürel İstihbarat

 6. Modül: Kontr/Espiyonajın Temel Kavramları ve Örnek Vakalar (3 Saat)

a)     Kontr/Espiyonaj Kavramı

b)     Kontr/Espiyonaj Metotları

c)     Kontr/Espiyonaj ve HUMINT (Taraf Değiştirme Kavramı)

d)     Vaka Analizleri

7. Modül: Özel İstihbarat Şirketlerinin İstihbaratın Geleceğindeki Rolleri (3 Saat)

a)     Özel İstihbarat  Şirketlerinin Tarihçesi

b)     ABD İstihbarat Sisteminde Özel İstihbarat Şirketleri

c)     Rusya İstihbarat Sisteminde Özel İstihbarat Şirketleri


Sertifika
TESAM ve Üniversite tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan İstihbarat  Çalışmaları Programının katılımcılarına TESAM ve Üniversite onaylı olacak şekilde İngilizce veya Türkçe olmak üzere bir sertifika verilecektir.
Katılımcılar eğitim sonunda % 60 devam koşulunu sağlamaları ve eğitim sonunda online olarak yapılacak sınavdan %80 başarı elde etmeleri koşulu ile bu başarı sertifikasını alabilecektir.
Genel
1 + Başlangıç Tarihi: 20 Aralık 2021
2 + 18 Saat
3 + Online Canlı Sınıf (Sınırlı Katılımcı) ve Eğitim Süresince Video Kayıtlarını Dinleme İmkanı
4 + Kredi Kartına Peşin Fiyatına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı
5 ☑ TESAM ve ÜNİVERSİTE Onaylı Sertifika
ABOUT INSTRUCTOR
img

John Doe

Android Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a facilisis nulla. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus quis neque consectetur...

Etiketler: İstihbarat Türleri, İstihbarat Ekolleri, Özel İstihbarat Şirketleri, Kontr/Espiyonaj