AKADEMİK MAKALE YAZIM EĞİTİMİ - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI
AKADEMİK MAKALE YAZIM EĞİTİMİ - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI

AKADEMİK MAKALE YAZIM EĞİTİMİ - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI

İşletme ve Yönetim

+ Başlangıç Tarihi: Yakında..

+ 16 Saat

+ Online Canlı Sınıf (Sınırlı Katılımcı) ve Eğitim Süresince Video Kayıtlarını Dinleme İmkanı

+ Kredi Kartına Peşin Fiyatına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı

☑ TESAM ve ÜNİVERSİTE Onaylı Sertifika (E-Devlette Görünür - Dijital Ortam)

200,00₺


Eğitim İçeriği

Programımız İstanbul Rumeli Üniversite ile ortaklaşa düzenlenmektedir ve program sonunda katılımcılara Üniversite onaylı sertifika verilecektir. 

Günümüz bilim dünyasında faaliyet göstermek isteyen her araştırmacı için akademik yazım tekniklerini  bilmek ve uygulamak olmazsa olmaz şartlardan biridir. Bu bağlamda bu eğitimde eğitimi tamamlayan her katılımcıya akademik metinlerin en önemlilerinden biri olan makale yazımının  temel düzeyde kazandırılması hedeflenmektedir. 

Eğitim içeriğinde makale konusu belirleme, literatür taraması, atıf yapma, bilimsel yayın etiği, araştırma yöntemleri ve makale bölümlerinin yazımları üzerinde durulacaktır. 

Söz konusu konular Türkçe ve İngilizce metin desteğiyle yerli ve yurtdışı orijinli kaynaklar kullanılarak ele alınacaktır.


Eğitmenler

Ar. Gör. İbrahim KARATAŞ

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) Bölümü’nden 2018 yılında lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ‘Konukseverliğin Sosyolojisi: Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Suriyelilere Yaklaşımları’ teziyle 2021 yılında yüksek lisans derecelerini almıştır. Aynı üniversitede doktorasına devam eden Karataş’ın muhtelif ulusal ve uluslararası yayın organlarında yayınlanmış makale, kitap bölümü ve bildiri metinleri bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Temel ilgi alanları, niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri, sosyal teori, popüler kültür, göç ve sivil toplum sosyolojisi, vatandaşlık çalışmaları, Türkiye’de dezavantajlı grupları içermektedir. Kendisi 2020 yılı itibarıyla Marmara Üniversitesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Kimler İçin?
Eğitimin hedef kitlesi akademik sahada araştırma yürütmeyi amaçlayan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen, yüksek lisans ve lisans öğrencileri, belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı taktirde Akademik Makale Yazım Sertifikasını almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.
Eğitime katılan her adaydan kimlik doğrulaması talep edilecektir.(Sertifika düzenlenebilmesi için gereklidir.)
Süre
16 Saat / 4 Hafta (Her ders 40 dakikadır.)
Cuma 20:00 - 22:00
Cumartesi 20:00-22:00
(*Materyaller ve ders detayları satın alımdan sonra eğitim portalına giriş yapıldığında gözükmektedir. Ders linkleri için eğitim öncesinde whatsapp grubu kurularak link paylaşımları yapılmaktadır.)
Neler Öğreneceksiniz?                                                                             


1. Modül: Araştırma Problemi Belirleme (Defining Research Problem) 

Uygun Bir Araştırma Problemi Nasıl Belirlenir?

Araştırma Problemi Nasıl Değerlendirilir?


2. Modül: Alanyazın (Literatür) Taraması (Literature Review)

Alanyazın Taraması Nasıl Yapılabilir?

Alanyazın Taraması Nasıl Yazılabilir?


3. Modül: Atıf Verme/Kaynakça Oluşturma (Providing Citation/Creating References)

Alıntılama Türleri

Yaygın Atıf Stilleri 


4. Modül: Bilimsel Yayın Etiği (Ethics for Scientific Publication)

Temel Bilimsel Etik İlkeler

İntihalden Kaçınma


5. Modül: Yöntem (Methodology)

Yöntem Nedir?

Nitel/Nicel Çalışmalarda Yöntem


6. Modül: Tartışma (Discussion)

Tartışmanın Ana-hatları

Tartışmanın Nasıl Yazılabilir?


7. Modül: Giriş ve Sonuç (Introduction and Conclusion)

Giriş Bölümü Nasıl Yazılabilir?

Sonuç Bölümü Nasıl Yazılabilir?

Giriş ve Sonuç Arasındaki Fark


8. Modül: Özet (Abstract)

Özetin Önemi

Özet Nasıl Yazılabilir?

Özet Türleri Nelerdir?


Sertifika
TESAM ve İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan AKADEMİK MAKALE YAZIM EĞİTİMİ Sertifika Programının katılımcılarına TESAM ve Üniversite onaylı olacak şekilde Türkçe sertifika verilecektir.
Katılımcılar eğitim sonunda % 60 devam koşulunu sağlamaları ve eğitim sonunda online olarak yapılacak sınavdan %70 başarı elde etmeleri koşulu ile bu başarı sertifikasını alabilecektir.

Genel
1 + Başlangıç Tarihi: Yakında..
2 + 16 Saat
3 + Online Canlı Sınıf (Sınırlı Katılımcı) ve Eğitim Süresince Video Kayıtlarını Dinleme İmkanı
4 + Kredi Kartına Peşin Fiyatına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı
5 ☑ TESAM ve ÜNİVERSİTE Onaylı Sertifika (E-Devlette Görünür - Dijital Ortam)
ABOUT INSTRUCTOR
img

John Doe

Android Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a facilisis nulla. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus quis neque consectetur...

Etiketler: Literatür Taraması, Atıf Yapma, Bilimsel Yayın Etiği, Araştırma Yöntemleri, Makale