İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI ve HUMINT
İstihbarat Çalışmaları ve HUMINT (Human Intellıgence) Eğitimi - Üniversite Onaylı Sertifikalı

İstihbarat Çalışmaları ve HUMINT (Human Intellıgence) Eğitimi - Üniversite Onaylı Sertifikalı

Uluslararası İlişkiler

+ Başlangıç Tarihi: Yakında...

+ 16 Saat

+ Online Canlı Sınıf (Sınırlı Katılımcı) ve Eğitim Süresince Video Kayıtlarını Dinleme İmkanı

+ Kredi Kartına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı

☑ TESAM ve İstanbul Gedik Üniversitesi E-Devlet Onaylı Sertifika (E-Devlette Görünür- PDF)

490,00₺


Eğitim İçeriği


Programımız İstanbul Gedik Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenmektedir ve program sonunda katılımcılara Üniversite onaylı sertifika verilecektir. Düzenlenecek sertifikalar e-devlet üzerinden de görüntülenebilmektedir.

İstihbaratın tanımı, çeşitleri, bilgi, değerlendirme ve analizin farkı ve istihbarat kavramı içerisindeki yeri, istihbaratın ana kaynağı olan bilginin elde edilmesinde izlenen metotlar, istihbarat ekolleri, terörle mücadelede istihbaratın yeri, karşı istihbarat faaliyetleri ve özel istihbarat şirketlerinin istihbarattaki yeri üzerinde durulacak ve vaka analizleri yapılacaktır. Katılımcıların istihbaratın tanımı ve kapsamının neler olduğunu, istihbaratın önemini, istihbaratın hangi yöntemlerle ve hangi amaçlarla yapılabileceğini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

İnsana dayalı istihbaratın temeli beşeri kaynaklara dayanmaktadır. Kaynak kelimesi, istihbarat faaliyetlerinde çok yönlü kullanılan bir kavramdır. Kaynak genel bir ifade ile haber vasıtası olarak ifade edilmektedir. İnsana dayalı istihbarat faaliyetleri, insanlarla kurulan temas sonucunda elde edilen bilgileri işaret etmektedir. İnsana dayalı istihbarat faaliyetleri, istihbarat teşkilatlarının kendi kadrolu personelleri aracılığı ile yerine getirilebileceği gibi ihtiyaç duyulan bilgilere erişim olanağı bulunan diğer kişiler aracılığı ile de yürütülmektedir. Bu çerçevede statüleri noktasında bilgi kaynaklarını, kadrolu personel, ajan, mutemet, muhbir, itirafçı, gizli soruşturmacı veya münferit bilgi kaynakları olarak ifade etmek mümkündür.


Söz konusu konular ve örnek vakalar yerli ve yurtdışı orijinli açık kaynaklar kullanılarak ele alınacaktır.


Eğitmen


Doç. Dr. Ali Burak DARICILI


Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini 1998 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “The Role of International Community in the Bosnian Conflict; Its activities, successes and failures” konulu yüksek lisans eğitimini 2010 yılında, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda “Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’nun Siber Güvenlik Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi” konulu doktora eğitimini ise 2017 yılında tamamladı.

2000-2014 yılları arasında Başbakanlık’ta İstihbarat ve Güvenlik konularında “Meslek Memuru” olarak yurtiçi ve yurtdışında görev yaptı. Daha sonra akademik çalışmalarına yoğunlaşarak, özellikle “Siber Güvenlik, İstihbarat, Güncel Türk Dış Politika Meseleleri ve Terör” konularında akademik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Kimler İçin?
Eğitimin hedef kitlesi, Uluslararası ilişkiler ve güvenlik alanında çalışan uzmanlar, dış politika üzerine çalışma yapan uzmanlar, akademisyen, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri, belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı taktirde Kontr-Terörizm ve İstihbarat Sertifikasını almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.
Eğitime katılan her adaydan kimlik doğrulaması talep edilecektir.

Süre
16 Ders Saati / 2 Hafta (Her ders 30 dakikadır.)
Perşembe 20:00 - 22:00
Pazar 20:00 - 22:00
(*Dersler zoom programından işlenmektedir.)
(**Materyaller ve ders detayları satın alımdan sonra eğitim portalına giriş yapıldığında gözükmektedir. Ders linkleri için eğitim öncesinde whatsapp grubu kurularak link paylaşımları yapılmaktadır.)
Neler Öğreneceksiniz?


1. Modül: İstihbarat  ve İstihbari Faaliyet Kavramları   

      a)     İstihbarat Kavramı

      b)     İstihbaratın Temel Kavramları

      c)     Dış Politika ve İstihbarat

      d)     İstihbarat Diplomasisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı

      e)     İstihbaratın Denetimi

      f )     Türkiye’de İstihbaratın Hukuki ve Kurumsal Dayanakları

      g)     İstihbarat Ekolleri ve

      h)    Dünya Yeni Bir Kurumla Tanışıyor: Özel İstihbarat Şirketleri2. Modül: İstihbarat Türleri 

        a)     Stratejik İstihbarat

        b)     Teknik İstihbarat

        c)     Siber İstihbarat

        d)     İstihbarat Teşkilatlarının Kamuoyuna Yansıyan Operasyonları3. Modül: Haber Toplama Yöntemleri

        a)     İnsana Dayalı İstihbarat (HUMINT)

        b)     Görüntü İstihbaratı (IMINT)

        c)     Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT)

        d)     Sinyal İstihbaratı (SIGINT)

        e)     İletişim ve Elektronik İstihbaratı 

        f)      İnsana Dayalı İstihbarat (HUMINT) ve Vaka Analizleri 4. Modül: İstihbari Faaliyetler Kapsamında Kontr/Espiyonajın Temel Kavramları ve Örnek Vakalar 

        a)     Kontr/Espiyonaj ve HUMINT (Taraf Değiştirme Kavramı)

        b)     Özel/Örtülü Faaliyetler

        c)     Yeni Nesil Sosyal Medya Uygulamaları ve İstihbarat

        d)     Terörle Mücadele ve HUMINT

        e)     Stratejik İstihbarat Üretme

        f)      Güvenlik Tahkikatları (Soruşturmaları)

        g)     Düşünce Kuruluşlarının İstihbarata Analiz Katkısı

        h)     Dış Kaynaklı Örnek Vakaların Analizi

Sertifika
TESAM ve Üniversite tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan İstihbarat Çalışmaları ve HUMINT Eğitimi Sertifika Programının katılımcılarına TESAM ve Üniversite onaylı olacak şekilde İngilizce veya Türkçe(eğitim diline göre) olmak üzere bir sertifika verilecektir.
Katılımcılar eğitim sonunda % 60 devam koşulunu sağlamaları ve eğitim sonunda online olarak yapılacak sınavdan %7
0 başarı elde etmeleri koşulu ile bu başarı sertifikasını alabilecektir.
Genel
1 + Başlangıç Tarihi: Yakında...
2 + 16 Saat
3 + Online Canlı Sınıf (Sınırlı Katılımcı) ve Eğitim Süresince Video Kayıtlarını Dinleme İmkanı
4 + Kredi Kartına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı
5 ☑ TESAM ve İstanbul Gedik Üniversitesi E-Devlet Onaylı Sertifika (E-Devlette Görünür- PDF)
ABOUT INSTRUCTOR
img

John Doe

Android Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a facilisis nulla. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus quis neque consectetur...

YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN YAPISI VE FAALİYETLERİ EĞİTİMİ - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI

YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN YAPISI VE FAALİYETLERİ EĞİTİMİ - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI

690,00₺

Eğitim İçeriğiProgramımız Üniversite ile ortaklaşa düzenlenmektedir ve program sonunda katılımcılara..

KONTR TERÖRİZM VE İSTİHBARAT EĞİTİMİ - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI

KONTR TERÖRİZM VE İSTİHBARAT EĞİTİMİ - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI

490,00₺

KONTR TERÖRİZM VE İSTİHBARAT - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALIEğitim İçeriğiProgramımız İstanbul ..

Vaka Analizleriyle İstihbarat - Üniversite Onaylı Sertifikalı

Vaka Analizleriyle İstihbarat - Üniversite Onaylı Sertifikalı

690,00₺

Eğitim İçeriğiProgramımız Üniversite ile ortaklaşa düzenlenmektedir ve program sonunda kat..

Terör Örgütleri ve Kontr-Terörizm Eğitimi - Üniversite Onaylı Sertifikalı

Terör Örgütleri ve Kontr-Terörizm Eğitimi - Üniversite Onaylı Sertifikalı

690,00₺

Eğitim İçeriğiProgramımız Üniversite ile ortaklaşa düzenlenmektedir ve program sonunda katılımc..

Etiketler: İstihbarat Türleri, İstihbarat Ekolleri, Özel İstihbarat Şirketleri, Kontr/Espiyonaj