TEMEL AKADEMİK YAZIM BECERİLERİ EĞİTİMİ
TEMEL AKADEMİK YAZIM BECERİLERİ EĞİTİMİ

TEMEL AKADEMİK YAZIM BECERİLERİ EĞİTİMİ

İşletme ve Yönetim

+ Offline - Ders Videoları Yer Almaktadır

+ Online Canlı Sınıf (Sınırlı Katılımcı) ve Eğitim Süresince Video Kayıtlarını Dinleme İmkanı

+ Kredi Kartına Peşin Fiyatına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı

☑ TESAM Onaylı Sertifika (PDF - Dijital Ortam)

400,00₺


Eğitim İçeriği

Program sonunda katılımcılara, başarılarını ve katılımlarını belgeleyen sertifika sunulacaktır. Bu sertifikalar, TESAM sertifika sayfası üzerinden görüntülenebilecektir, böylece katılımcılar kariyerlerine değer katabilecekleri resmi bir belgeye sahip olacaklardır.

Günümüz bilim dünyasında faaliyet göstermek isteyen her araştırmacı için temel akademik yazım becerilerini bilmek ve uygulamak olmazsa olmaz şartlardan biridir. Bu bağlamda bu eğitimde eğitimi tamamlayan her katılımcıya akademik metinlerin en önemlilerinden biri olan akademik yazım becerilerinin temel düzeyde kazandırılması hedeflenmektedir. 

Eğitim içeriğinde akademik yazı konusu belirleme, literatür taraması, atıf yapma, bilimsel yayın etiği, araştırma yöntemleri ve akademik yazı bölümlerinin yazımları üzerinde durulacaktır. 

Söz konusu konular Türkçe ve İngilizce metin desteğiyle yerli ve yurtdışı orijinli kaynaklar kullanılarak ele alınacaktır.


Eğitmenler

Ar. Gör. İbrahim KARATAŞ

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) Bölümü’nden 2018 yılında lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ‘Konukseverliğin Sosyolojisi: Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Suriyelilere Yaklaşımları’ teziyle 2021 yılında yüksek lisans derecelerini almıştır. Aynı üniversitede doktorasına devam eden Karataş’ın muhtelif ulusal ve uluslararası yayın organlarında yayınlanmış makale, kitap bölümü ve bildiri metinleri bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Temel ilgi alanları, niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri, sosyal teori, popüler kültür, göç ve sivil toplum sosyolojisi, vatandaşlık çalışmaları, Türkiye’de dezavantajlı grupları içermektedir. Kendisi 2020 yılı itibarıyla Marmara Üniversitesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Kimler İçin?
Eğitimin hedef kitlesi akademik sahada araştırma yürütmeyi amaçlayan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen, yüksek lisans ve lisans öğrencileri, belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitime ihtiyaç duyan ve/veya sertifika programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı taktirde "Temek Akademik Yazım Becerileri" Sertifikasını almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.
Eğitime katılan her adaydan kimlik doğrulaması talep edilecektir.(Sertifika düzenlenebilmesi için gereklidir.)
Süre                                                                                                                   
OFFLİNE DERS VİDEOLARI YER ALMAKTADIR
Neler Öğreneceksiniz?                                                                                          


1. Modül: Araştırma Problemi Belirleme (Defining Research Problem) 

Uygun Bir Araştırma Problemi Nasıl Belirlenir?

Araştırma Problemi Nereden Bulunur? (Where to Find a Research Problem)

Araştırma Problemi Nasıl Değerlendirilir? (How to Evaluate a Research Problem)

Literatür (Alanyazın) Tarafından Desteklenebiliyor Olma (Being Supported by the Literature)

Önem: Bilgi Açığı Üzerindeki Etkisi (Significance: Impact on Knowledge Gap) 

Zamanlılık (Timeliness) 

Yenilik/Orijinallik (Novelty)

Özgüllük ve Anlaşılırlık (Specificity and Clarity) 

Problemin Uygulanabilirliği (Research-ability)2. Modül: Alanyazın (Literatür) Taraması (Literature Review)

Alanyazın Taraması Nasıl Yapılabilir?

İlgili Alanyazın Akademik Çalışmada Nasıl Yapılandırılır?

Alanyazın Taraması Yazıya Geçirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar3. Modül: Atıf Verme/Kaynakça Oluşturma (Providing Citation/Creating References)

Alıntılama Türleri

Yaygın Atıf Stilleri 


4. Modül: Bilimsel Yayın Etiği (Ethics for Scientific Publication)

Temel Bilimsel Etik İlkeler

İntihalden Kaçınma


5. Modül: Yöntem (Methodology)

Yöntem Nedir?

Nitel/Nicel Çalışmalarda Yöntem

Akademik Çalışmalarda Yöntem Nasıl Yapılandırılır


6. Modül: Tartışma (Discussion)

Akademik Çalışmalarda Tartışmanın Ana-hatları

Akademik Çalışmalarda Tartışma Nasıl Yapılandırılabilir?


7. Modül: Giriş ve Sonuç (Introduction and Conclusion)

Akademik Çalışmalarda Giriş Bölümü Nasıl Yapılandırılabilir?

Akademik Çalışmalarda Sonuç Bölümü Nasıl Yapılandırılabilir?

Giriş ve Sonuç Bölümleri Arasındaki Temel Farklar


8. Modül: Özet (Abstract)

Akademik Çalışmalarda Özün Önemi

Akademik Çalışmalarda Öz Nasıl Yapılandırılabilir?

Akademik Çalışmalarda Hangi Tür Özler Yaygın Olarak Kullanılmaktadır?


Sertifika
TESAM tarafından hazırlanacak olan TEMEL AKADEMİK YAZIM BECERİLERİ EĞİTİMİ Sertifika Programının katılımcılarına TESAM onaylı olacak şekilde Türkçe ve İngilizce sertifika verilecektir.
Katılımcılar eğitim sonunda % 70 devam koşulunu sağlamaları ve eğitim sonunda online olarak yapılacak sınavdan %70 başarı elde etmeleri koşulu ile bu başarı sertifikasını alabilecektir.


Genel
1 + Offline - Ders Videoları Yer Almaktadır
3 + Online Canlı Sınıf (Sınırlı Katılımcı) ve Eğitim Süresince Video Kayıtlarını Dinleme İmkanı
4 + Kredi Kartına Peşin Fiyatına 2,3 ve 6 Taksit İmkanı
5 ☑ TESAM Onaylı Sertifika (PDF - Dijital Ortam)
ABOUT INSTRUCTOR
img

John Doe

Android Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a facilisis nulla. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus quis neque consectetur...

TEMEL DÜZEY OSMANLI TÜRKÇESİ EĞİTİMİ

TEMEL DÜZEY OSMANLI TÜRKÇESİ EĞİTİMİ

450,00₺

Eğitim İçeriğiProgram sonunda katılımcılara, başarılarını ve katılımlarını belgeleyen sertifika sunu..

MAKROEKONOMİK VERİLERİN YORUMLANMASI

MAKROEKONOMİK VERİLERİN YORUMLANMASI

300,00₺

Eğitim İçeriğiProgram sonunda katılımcılara, başarılarını ve katılımlarını belgeleyen sertifika sunu..

ORTA DÜZEY OSMANLI TÜRKÇESİ EĞİTİMİ - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI

ORTA DÜZEY OSMANLI TÜRKÇESİ EĞİTİMİ - ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI

400,00₺

Eğitim İçeriğiProgramımız Üniversite ile ortaklaşa düzenlenmektedir ve program sonunda katılımcılara..

7 Adımda Başarılı Öğretmen Olmak

7 Adımda Başarılı Öğretmen Olmak

1.000,00₺

Eğitim İçeriğiProgramımız Üniversite ile ortaklaşa düzenlenmektedir ve program sonunda katılımcılara..

Etiketler: Literatür Taraması, Atıf Yapma, Bilimsel Yayın Etiği, Araştırma Yöntemleri, Makale