İletişim Uzmanı Ne İş Yapar

İletişim Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 

    Firmanın markalaşmaya bakışını etkileyen ve iletişim faaliyetlerini yöneten iletişim uzmanının görev tanımı şunları kapsar:

 

 • Kurumlarda belli departmanlarda belli bilgi paylaşımlarının olmasını sağlamak,
 • Paylaşım süreci içerisinde kullanılan tekniği, mesaj biçimini ve yöntemleri belirlemek,
 • Rekabet avantajını geliştirmek,
 • Kitlelerin etkilendiği, kurum iletişiminde kullanılan stratejik yöntemleri belirlemek,
 • Kurumların alıcılarının yanıtlarını ortaya çıkarmayı amaçlar,
 • Örgütleme, planlama ve denetim gibi yönetim fonksiyonlarının işleyişini sağlamak,
 • Bilgi, iş gücü ve teknoloji gibi kurumların dış çevresinden alınan girdilerin kurumsal iletişim ile bütünleşmesini sağlamak,
 • Kurumların iç ve dış çevresiyle ilgili sürekli etkileşim sağlamak,
 • Daha fazla başarı için kurumsal beklentileri karşılamak,
 • Stratejik beklentileri belirlemek,
 • Kurumsal marka çalışmalarını yürütmek,
 • Kurumsal iletişim için iyi bir yazma becerisi oluşturmak ve onu kullanmak,
 • Kurumun iyi bir yere ulaşması ve para kazanması için çabalamak.